Slide 1
Số hoá bài giảng

Giá trị cốt lõi của các chương trình đào tạo trực tuyến.

Lợi ích của bài giảng số hóa

Giúp Trường học, Doanh nghiệp xây dựng nội dung đào tạo trực tuyến. 
Phù hợp với mọi loại hình dạy - học, đào tạo nội bộ theo hình thức trực tuyến hoặc các phương pháp truyền thống kết hợp trực tuyến.

Bài giảng Số hóa tại IDEAS

Chuẩn hóa nội dung

Đội ngũ cố vấn là các thầy cô giáo nhiều năm kinh nghiệm, các chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề phổ biến.

Tính tương tác cao

Đảm bảo tính tương tác giữa học viên và nội dung bài giảng như dạy học và đào tạo truyền thống

Tối ưu chi phí

Bài giảng, tài liệu được số hóa một lần, và có thể tái sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Chuyên nghiệp

Áp dụng quy trình ADDIE chuyên nghiệp, mang lại chất lượng sản phẩm hoàn hảo.

Quy trình số hóa Bài giảng tại IDEAS

cach-noi-chuyen-voi-khach-hang-qua-dien-thoai-696x519

1. Nhận yêu cầu và tư vấn

IDEAS nhận yêu cầu từ Khách hàng và hai bên tiến hành trao đổi để thống nhất các nội dung sau:

 • Đối tượng học viên
 • Mục tiêu khóa học
 • Đề cương cơ bản của mỗi nội dung đào tạo (nội dung đầu vào)
 • Kết quả mong muốn nhận được sau khi đào tạo (chuẩn đầu ra)
 • Tiến độ triển khai các hạng mục công việc.
nói chuyện

2. Đề xuất giải pháp

IDEAS tiến hành đề xuất giải pháp về kiến trúc bài giảng:

 • Tài liệu tiêu chuẩn: mô tả nội dung chi tiết của bài giảng
 • Cấu trúc và tỷ trọng bài giảng: nội dung, quiz, test, survey
 • Hình thức của bài giảng: text, audio, video, tương tác, 2D/3D… phù hợp với từng nội dung đào tạo.

IDEAS gửi phương án đề xuất để Khách hàng phê duyệt.

3. Xây dựng kịch bản

 IDEAS sẽ tiến hành xây dựng kịch bản chi tiết cho từng nội dung:

 • Kịch bản về thuyết minh bài giảng
 • Kịch bản video (quay video, tại sudio, tại các đơn vị của Khách hàng, dựng hiệu ứng animation…)
 • Kịch bản quiz, test, survey.

IDEAS gửi sản phẩm để Khách hàng cho ý kiến điều chỉnh tới khi thống nhất phương án cuối cùng.

4. Phát triển bài giảng

IDEAS tiến hành phát triển sản phẩm:

 • Xây dựng bài giảng E-learning
 •  Thiết kế giao diện, đồ họa, thu âm, quay video
 • Ghép các cấu phần, đóng gói sản phẩm, xuất file theo chuẩn E-learning (SCORM, AICC, Tincan/xAPI…)
pexels-fauxels-3184632

5. Thẩm định nội bộ

 • DEAS tiến hành kiểm thử toàn bộ sản phẩm trước khi gửi cho Khách hàng.
 • Hướng dẫn Khách hàng vào test sản phẩm trên hệ thống của IDEAS.

6. Bàn giao và hỗ trợ

IDEAS tiến hành bàn giao sản phẩm cho Khách hàng, bao gồm:

 • File bài giảng đóng gói theo định dạng và yêu cầu của Khách hàng.

CÙNG TRẢI NGHIỆM
TƯƠNG LAI CỦA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đăng ký ngay hôm nay để trải nghiệm những khóa học trực tuyến hấp dẫn
và các dịch vụ giáo dục tuyệt vời cùng IDEAS