IDEAS
New World
New IDEAS

IDEAS là nhà cung cấp chương trình giáo dục trực tuyến, mang đến các sản phẩm – dịch vụ giáo dục trực tuyến chất lượng cao tại Việt Nam và trong khu vực.


Đăng ký trải nghiệm


Tìm hiểu thêm

Sản phẩm & Dịch vụ

Các khóa học IDEAS

Bộ các bài học trực tuyến được biên soạn và thiết kế theo Khung chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dành cho học sinh từ lớp 1
đến lớp 12.


Tìm hiểu thêm

Các khóa học IDEAS PRO

Các khóa học kỹ năng mềm và các chương trình đào tạo nghề và hướng nghiệp cho nhiều đối tượng.


Tìm hiểu thêm

Hệ thống đào tạo trực tuyến

Giải pháp quản lý đào tạo trực tuyến cho trường phổ thông, đại học, các cơ sở quản lý giáo dục và doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo nội bộ.


Tìm hiểu thêm

Dịch vụ số hóa bài giảng

Số hóa bài giảng theo quy trình quốc tế ADDIE với đội ngũ chuyên viên kỹ thuật với nhiều năm kinh nghiệm và ban cố vấn ở hầu hết các bộ môn, ngành nghề quan trọng.


Tìm hiểu thêm

CÙNG TRẢI NGHIỆM
TƯƠNG LAI CỦA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đăng ký ngay hôm nay để trải nghiệm những khóa học trực tuyến hấp dẫn
và các dịch vụ giáo dục tuyệt vời cùng IDEAS


Đăng kí ngay